WALL FUNCTIONS FOR BOUNDARY ROUGHNESS PREDICTION IN UNIFORM CHANNEL FLOWS


AYDIN İ.

IAHR 2017 World Congress, 13 - 18 Ağustos 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri