The Relationship between Attachment Styles, Love Types, Emotional Expression and Life Satisfaction


Creative Commons License

Şahin S. M. , Çoksan S.

KALEM ULUSLARARASI EĞİTİM ve İNSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.10, no.2, pp.597-619, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.23863/kalem.2020.168
  • Title of Journal : KALEM ULUSLARARASI EĞİTİM ve İNSAN BİLİMLERİ DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.597-619

Abstract

The current study examines the association between attachment styles in romantic relations and love type preference, emotional expression, and life satisfaction. Two hundred twenty-six volunteers participated in the study. Results showed that participants who were securely attached to their romantic partners preferred Eros love type more, while participants who were insecurely attached to their romantic partners decided on Ludus, Pragma and Mania love types. There was no difference between secure and insecure attachment styles in terms of Storge and Agape love types. Moreover, there was no difference between groups in terms of general emotional expression. Participants who were securely attached had higher life satisfaction than those who were insecure. It is argued that differentiation power on emotional expression and life satisfaction might be obtained with studies about attachment styles in the romantic relationship.

Bu çalışma romantik ilişkilerde bağlanma stilleri ile aşk tipi tercihi, duygusal ifade ve yaşam doyumu arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Çalışmaya 226 gönüllü katılmıştır. Sonuçlar, romantik partnerlerine güvenli bağlanmış katılımcıların Eros aşk tipini; görece güvensiz bağlanmış katılımcıların ise Ludus, Pragma ve Mania aşk tiplerini tercih ettiklerini göstermiştir. Romantik partnerlerine güvenli ve güvensiz bağlanan katılımcıların Storge ve Agape aşk tipi tercihleri arasında bir farklılık görülmemiştir. Ayrıca, partnerlerine güvenli ya da güvensiz bağlanan gruplar arasında genel duygusal dışavurum açısından anlamlı bir farklılık yoktur. Son olarak, romantik partnerlerine güvenli bağlanan katılımcıların, güvensiz olanlardan daha fazla yaşam doyumuna sahip oldukları belirlenmiştir. Romantik ilişkilerde bağlanma stillerine yönelik çalışmalar ile duygusal dışavurumlar ve yaşam doyumuna yönelik farklılaştırma gücünün elde edilebileceği tartışılmıştır.