Self-construals and Happiness: An Experimental Priming Study


Creative Commons License

Koydemir S., Mısır S.

PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, vol.5, no.44, pp.49-60, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 44
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.49-60
  • Middle East Technical University Affiliated: No

Abstract

Self-construals are used in explaining individual differences in the extent to which people define themselves in relation to cultural context. However, the way people consture themselves may also be primed and become salient. Using a sample selected from Turkey, this study tested whether independent and interdependent self-construals can be successfully primed with an experimental manipulation and examined the relationship between primed selfconstruals and happiness. The participants were selected from two universities and were randomly assigned to independent self-construal, interdependent self-construal, and control groups. In order to prime self-construals two tasks which were commonly employed in priming studies in other cultures were used. After completing the priming tasks, participants were requested to fill out questionnaires to examine the way they define themselves, positive affectivity, negative affectivity, and life satisfaction. The findings demonstrated that priming tasks were successful in evoking self-construals. Compared to participants whose interdependent self-construals were primed, those whose independent self-construals were primed scored higher on positive affect and life satisfaction, and lower on negative affect. Finally, while no gender differences were noted for subjective well-being, gender differences were found for self-construals in that females scored higher on interdependent self-construal while males scored higher on independent self-construal.

Bireysel farklılıkları açıklamada kullanılan kavramlardan benlik kurguları durumsal olarak uyandırılabilmekte ve belirli bir benlik kurgusu baskın hale getirilebilmektedir. Bu çalışma da bağımsız benlik kurgusu ve karşılıklı-bağımlı benlik kurgusunun Türkiye’den seçilen bir örneklemde farklı kültürlerde başarıyla uygulanan deneysel hazırlama (priming) yöntemleri ile belirgin hale getirilip getirilemeyeceği ve belirgin hale getirilen bu benlik kurgularının öznel iyi oluş olarak kavramsallaştırılan mutlulukla ilişkisi incelemiştir. Araştırma grubunu iki üniversiteden seçilen lisans öğrencileri oluşturmuş; bu öğrenciler bağımsız benlik, karşılıklıbağımlı benlik ve kontrol grubu olmak üzere üç farklı gruba ayrılmışlardır. Katılımcıların benlik kurgularını uyandırmak amacıyla daha önceki çalışmalarda uygulanan hazırlama yöntemleri arasında en sıklıkla kullanılan iki görev kullanılmıştır. Katılımcılar bu görevleri tamamladıktan hemen sonra bir benlik tanımlama testine ve yaşam doyumu, pozitif duygu durumu ve negatif duygu durumu ölçeklerine yanıt vermiştir. Benlik tanımlama testinden elde edilen bulgular, benlik kurgusu hazırlama görevlerinin başarılı olduğunu göstermiştir. Ayrıca gruplar arasında öznel iyi oluş bakımından farklılıklar ortaya konulmuştur. Bağımsız benlik kurgusu hazırlanan katılımcılar karşılıklı-bağımlı benlik kurgusu hazırlanan katılımcılara oranla yaşam doyumu ve pozitif duygu durumu ölçeklerinden daha yüksek, negatif duygu durumu ölçeğinden ise daha düşük puan almıştır. Öznel iyi oluş bakımından cinsiyet farkı bulunmamış; kadınların karşılıklı-bağımlı benlik kurgusu erkeklerden daha yüksek, bağımsız benlik kurgusu ise daha düşük olarak bulunmuştur.