6x6 Taktik Tekerlekli Askeri Kara Platformu Üzerinde Kullanılacak Hidropnömatik Süspansiyon Sisteminin Modellenmesi ve Sistem Elemanlarının Sönümlemeye Etkisinin İncelenmesi - Modeling of Hydropneumatic Suspension System to be used on 6x6 Tactical Wheeled Military Land Platform and Investigation of the Effect of System Elements on Damping


Creative Commons License

Kocakulak T., Çokgünlü S. A., Konukseven E. İ.

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AUTOMOTIVE SCIENCE AND TECHNOLOGY, Ankara, Turkey, 5 - 06 September 2019, pp.98-110

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.98-110
  • Middle East Technical University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, 1/6 vehicle model was created on MATLAB / Simulink simulation program of single degree of freedom hydropneumatic suspension system to be used on 6x6 unmanned land platform. Mathematical equations of the hydropneumatic suspension system to be used on 6x6 unmanned land platform were created and input to MATLAB / Simulink simulation program. The spring force generated by the tire wheels used in the vehicle was neglected and the behavior of the suspension system was examined as a result of the model. The technical characteristics of the vehicle have been determined to be used as input to the suspension system. The forces acting on the hydraulic cylinder in static and dynamic state have been calculated and the strengths of the system elements have been selected in accordance with these characteristics and forces. In order to investigate the responses of the suspension system, half rounds and curb impact bumpers are used as input in the simulation as stated in APG (Aberdeen Proving Ground) standards. In the simulation results, displacement and acceleration values of the 6x6 land platform body were obtained according to the bumper inputs. The effect of the hydropneumatic suspension system parameters change (orifice diameter, accumulator gas volume) on the displacement and acceleration values of the land platform body was examined and evaluated.

Bu çalışma kapsamında 6x6 insansız kara platformu üzerinde kullanılacak olan tek serbestlik derecesine sahip hidropnömatik süspansiyon sisteminin MATLAB/Simulink simülasyon programı üzerinde 1/6 araç modeli oluşturulmuştur. 6x6 insansız kara platformu üzerinde kullanılacak olan hidropnömatik süspansiyon sisteminin matematiksel denklemleri oluşturulmuş ve MATLAB/Simulink simülasyon programına girdisi yapılmıştır. Araçta kullanılan lastik tekerlerin oluşturduğu yaylanma kuvveti ihmal edilerek, model sonucunda sadece süspansiyon sisteminin davranışları incelenmiştir. Süspansiyon sistemine girdi olarak kullanılmak üzere aracın teknik özellikleri belirlenmiş, statik ve dinamik durumlarda hidrolik silindire etki eden kuvvetlerin hesabı yapılarak sistem elemanlarının dayanımları bu özellik ve kuvvetlere uygun olarak seçilmiştir. Süspansiyon sisteminin cevaplarının incelenebilmesi amacı ile APG (Aberdeen Proving Ground) standartlarında bulunan yarım daire darbe tipi tümsek profili referans alınarak simülasyona girdisi yapılmıştır. Simülasyon sonucunda 6x6 kara platformu gövdesinin tümsek girdisine karşı yer değiştirme ve ivme değerleri elde edilmiştir. Hidropnömatik süspansiyon sistemi parametrelerinin (orifiz çapı, akümülatör gaz hacmi) değişiminin, kara platformu gövdesine ait yer değiştirme ve ivme değerlerine etkisi incelenmiş ve değerlendirilmesi yapılmıştır.