Fast 3D reconstruction from medical image series based on thresholding method Eşikleme metodunu kullanarak medikal görüntü serisinden hizli 3 boyutlu model oluşturma


Öz S., Doǧrusöz Y.

2010 15th National Biomedical Engineering Meeting, BIYOMUT2010, Antalya, Türkiye, 21 - 24 Nisan 2010 identifier