A Hybrid Precast Concrete Beam-Column Connection


Baran E., Baran M., Kurtoğlu M.

Türkiye Prefabrik Birliği Beton Prefabrikasyon Dergisi, no.107, pp.16-27, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Önüretimli beton çerçeve sistemlerde kullanılmak üzere moment aktarabilen ve yapısal çelik elemanların kullanıldığı “hibrit” bir kiriş-kolon bağlantısının performansı deneysel olarak incelenmiştir. İncelenen hibrit kiriş-kolon bağlantı detayları, önüretimli beton çerçeve sistemlerde döşeme elemanlarına paralel yönde bulunan çerçevelerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Üç adet önüretimli beton bağlantı numunesi ile bir adet birdöküm referans numunesi depremi benzeştiren tersinir-tekrarlı yükleme altında test edilmiştir. Farklı bağlantı detayları kullanılması durumunda kiriş-kolon bağlantı numunelerinin sahip olacağı yük kapasitesi, riijitlik, süneklik ve enerji sönümleme davranışları incelenmiştir. İncelenen hibrit bağlantı detaylarının performans seviyesini belirleyen en önemli parametrenin, kiriş elemanlarının alt ve üst yüzeylerinde bulunan çelik plakaların kiriş betonu içerisine ankraj yapılması için kullanılan yöntem olduğu belirlenmiştir. Önüretimli beton bağlantı numunelerinde kiriş elemanının üzerindeki hasarın bağlantı bölgesinde yoğunlaşması nedeniyle başarılı bir performans elde edilememiş olmasına karşın bağlantı detayında yapılan revizyonlar sonucunda birdöküm numune ile mukayese edilebilir düzeyde bir davranışa ulaşılabilmiştir. Başarılı performans gösteren birdöküm bağlantı numunesinde yük-deformasyon eğrilerindeki çevrim sıkışmasından dolayı bu numunenin enerji sönümleme kapasitesi birdöküm numuneden daha zayıf olmuştur.Önüretimli beton çerçeve sistemlerde
kullanılmak üzere moment aktarabilen
ve yapısal çelik elemanların kullanıldı