Ce3 Ve Eu3 Katkılamanın Labo3:Dy3 Fosfor Bileşiğinin Lüminesans Özelliklerine Olan Etkilerinin İncelenmesi


ceren h., YILMAZ A.

Ulusal Kimya Kongresi, Türkiye, 10 - 14 Eylül 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye