Ce3 Ve Eu3 Katkılamanın Labo3:Dy3 Fosfor Bileşiğinin Lüminesans Özelliklerine Olan Etkilerinin İncelenmesi


ceren h., YILMAZ A.

Ulusal Kimya Kongresi, Turkey, 10 - 14 September 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey