Değişimi Ölçmek: Temel Tasarım Projeleri için Değerlendirme Ölçütleri


Creative Commons License

Özgen Koçyıldırım D., Tönük Kruıthof D.

UTAK2020 4. Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı, Ankara, Turkey, 8 - 10 September 2020, pp.275-285

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.275-285

Abstract

Yeni teknolojilerin tasarımcının yetkinliklerini ve rolünü köklü olarak değiştireceği öngörülmekte ve buna bağlı olarak tasarım eğitiminin de yenilenmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Orta Doğu Teknik Üniversitesinin Endüstriyel Tasarım Bölümünde bu değişim sürecinin ilk aşaması olarak birinci sınıflara verilen Temel Tasarım stüdyosuna dijital teknolojilerin entegre edilmesi planlanmıştır. Ancak, planlanan bu değişimin sonuçlarını ve öngörülen yararlarını bilimsel olarak ortaya koyabilmek için dijital araçların entegrasyonu ile elden edilen sonuçların daha önceki senelerin sonuçlarıyla eş zeminde değerlendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Literatürde böyle bir karşılaştırmaya olanak sunacak, temel tasarım eğitimine yönelik geliştirilmiş bir yönteme, araca veya değerlendirme ölçütlerine rastlanmamıştır. Bu çalışmada, teknoloji entegrasyonu üzerine uzun soluklu araştırmamızda yararlanacağımız ama bağımsız olarak da tartışılabilecek temel tasarım eğitiminde değerlendirme konusuna odaklanıyoruz: İki boyutlu kompozisyonları ele alarak geliştirdiğimiz değerlendirme ölçütlerini belirleme yöntemimizi ve bu ölçütlerin değerlendirmeye katkılarını tartışacağız. Bu ölçütlerin belirlenmesiyle, teorik açıdan literatürdeki eksikliğe yönelik önemli bir katkı sağlamanın yanı sıra, pratik açıdan da öğrencilere net değerlendirme kriterleri sunmayı, dersin hedef çıktılarına dair bir kontrol yöntemi ve az deneyimli eğitimcilere rehberlik sağlamayı umut ediyoruz.