Biyoloji öğretmen adaylarının genel biyoloji konularındaki kavram yanılgıları


TEKKAYA C., ÇAPA Y., YILMAZ Ö.

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, vol.18, pp.37-44, 2000 (Scopus)