A study on neon indicator lamps for the purpose of THz-mm wave detection


Alasgarzage N., ALTAN H. , MANSUROĞLU D., ŞAHİN A. B. , UZUN KAYMAK İ. Ü.

19. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştayı, Türkiye, 29 Eylül 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye