Eğitimde Kalite Yönetimine Bir Örnek ABET 2000 Akreditasyon Süreci


ÖGEL Z. B., DURSUNKAYA Z.

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, vol.20, pp.206-214, 2001 (Scopus)