İzmir Metropoliten Alanı ile Kent Bölge Arasındaki Ulaşım Davranışlarının Değişimi


Şenbil M., Yetişkul Şenbil E., Özuysal M.

8. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu, Konya, Turkey, 2 - 04 December 2021, pp.511-530

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.511-530
  • Middle East Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Sanayi  devrimiyle  birlikte  artan  kentsel  nüfus,  ulaşım  sistemi  üzerinde  baskı  oluşturup sistemin  verimsizleşmesine,  buna  bağlı  birçok  problemin  ortaya  çıkmasına  neden  olmuştur.  Bu problemlere  çözüm  getirme  noktasında  “Sürdürülebilir  Ulaşım”  kavramı  önem  kazanmıştır.  Bu kapsamda,   ulaşımda    sürdürülebilirliğe    katkı    sağlama    adına    “paylaşımlı    hareketlilik”, “multimodal hareketlilik” ve “hizmet olarak hareketlilik” gibi birtakım yeni kavramlar gündeme gelmiştir.  Son  zamanlarda  özellikle  ulaşım  sisteminin  genel  verimliliğini  artırmaya  potansiyel olduğu düşünülen “Hizmet olarak hareketlilik” (MaaS) konseptini, sürdürülebilir ulaşımla ilişkili ele  alan  çalışmaların  literatürde  yer  edinmeye  başladığı  fakat  kısıtlı  olduğu  tespit  edilmiştir. Dolayısıyla çalışma; alanyazına bu çerçevede katkı sağlama adına MaaS konsepti hakkında bilgi vermekle  birlikte  konseptin  “sürdürülebilir  ulaşım”  kavramı  üzerinde  nasıl  bir  etkiye  sahip olduğunu  “bütünleştirici  inceleme”  (integrative  review)  yöntemiyle  tespit  ederek  iki  kavram arasındaki  ilişkiyi  ortaya  koymayı  amaçlamıştır.  Bu  amaç  ve  yöntem  kapsamında,  literatürdeki veriler  ışığında  iki  kavram  ilişkilendirilmiştir  ve  sonuç  olarak  MaaS’ın,  farklı  indikatörler bağlamında ulaşımda sürdürülebilirliğe katkı sağladığı yönünde bulgular ortaya konmuştur.