Ülkemiz sığ göllerin ekolojik yapısında ötrofikasyon ve iklim değişiminin olası rolleri.


BEKLİOĞLU M., Çakıroğlu A. İ., ÖZKAN K., Tavşanoğlu Ü. N.

3. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, Türkiye, 27 August 2008

  • Publication Type: Conference Paper
  • Middle East Technical University Affiliated: Yes