Şehirlilik ahlakı ve birey üzerindeki etkilerinin psikoloji çalışmaları açısından gözden geçirilmesi


Arslantürk G., Yücel E., Sarı E.

5. Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu., İstanbul, Turkey, 24 - 25 September 2020, pp.128-143

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.128-143

Abstract

While some of the works which focus on the effects of city life on people assert that cities have negative effects on human health and functionality due to their structural features that cause chaos, others argue that it has positive contributions to human happiness and development. However, the link between urban life and well-being is usually addressed from the urban and regional planning perspective and relevant studies focus on the physical order and design of cities in order to enhance happiness and well-being. On the other hand, considering the links between well-being and pro-sociality, it is worth examining the variables that can be addressed in the context of urban morality such as living up to the norms and rules that social life entails, politeness, cooperation and solidarity. The aim of this review is to give point of view for future studies related to the effects of urbanity morality on individual life by underlining the inadequacy of psychology literature on politeness and civil behavior in urban life.

Şehir yaşamının insan üzerine etkilerini ele alan eserlerin bazıları kaos ve stres üreten yapısal özellikleriyle şehirlerin insan sağlığı ve işlevselliği üzerinde olumsuz etkileri olduğunu iddia ederlerken; diğer bazıları ise insan mutluluğu ve gelişimine olumlu katkılarını savunmaktadırlar. Bununla birlikte, şehir yaşamı ve iyi oluş arasındaki bağlantı sıklıkla şehir ve bölge planlama perspektifinden ele alınmakta ve ilgili çalışmalar insan mutluluğu ve iyi oluşunun artırılmasında şehirlerin fiziki düzen ve tasarımına odaklanmaktadır. Diğer yandan, iyi oluş ile toplum yanlısı özellikler arasındaki bağlantılar dikkate alındığında toplumsal yaşamın beraberinde getirdiği norm ve kurallara uygun yaşama, nezaket, iş birliği ve dayanışma gibi şehirlilik ahlakı bağlamında ele alınabilecek değişkenler incelemeye değerdir. Bu derleme çalışmasının amacı şehir yaşamında nezaket ve medeni davranış üzerine psikoloji yazınının yetersizliğinin altını çizerek şehirlilik ahlakının birey yaşamındaki etkileri ile ilgilenen gelecek çalışmalar için bir perspektif oluşturmaktır.