Manyetik Rezonans Teknikleri Kullanarak Magnetohidrodinamik Akış Görüntüleme


Eroğlu H. H. , Sadıghi M., Eyüboğlu B. M.

TÜRKRAD 2019 Türk Radyoloji Derneği Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 08 November 2019, pp.1-4

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-4

Abstract

Manyetik rezonans (MR) görüntüleme çekimleri sırasında sıvı iletken ortamdaki elektrik akımı ve sıvı akışının MR tarayıcısının statik manyetik alanı () ile etkileşimi magnetohidrodinamik (MHD) etkilere neden olur [1-5]. Yaygın olarak karşılaşılan MHD etkilerden birisi, elektrokardiyogram (EKG) tetikli MR çekimlerinde EKG işaretinin T-dalgasındaki olağan dışı yükselmeler şeklinde görünen MHD artifaktıdır [1].

Görüntülenen sıvı ortama MR darbe dizinleri ile eş zamanlı biçimde elektrik akımı uygulayarak MR görüntülerinde denetimli bir MHD kontrastı yaratmak ilgi çekici bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır [2-5]. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, MR genlik görüntülerinde MHD akışla ilişkili işaret kayıpları, MR faz görüntülerinde ise MHD akışla ilişkili faz birikmesi gözlenmiştir [2-5].

Bu çalışmada vücuttaki elektriksel etkinlik ile ilgili bilgi verme potansiyeli bulunan MHD akış görüntüleme yöntemi, kavramsal çözümlemeden deneysel gerçeklemeye giden bir süreç içerisinde incelenmiştir.