DESIGN AND MANUFACTURING - SECONDARY SCHOOL


Kaygan P., Süner Pla Cerda S., Çakır N., Karadoğaner A., Eren G. H. , Kapkın E., ...More

TÜBITAK Yayınları, Ankara, 2021

  • Publication Type: Book / Other Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: TÜBITAK Yayınları
  • City: Ankara
  • Middle East Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Deneyap Teknoloji Atölyelerinde 36 ay süre ile ücretsiz olarak verilen proje geliştirme odaklı deneysel ve uygulamalı eğitimler ile bilim ve teknoloji alanında farkındalık yaratan, Ar-Ge becerileri gelişmiş, güncel teknolojilerle erken dönemde karşılaşmış, takım çalışması tecrübesi kazanmış, girişimci, yenilikçi gençler yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Atölyelerde Tasarım ve Üretim, Robotik ve Kodlama, Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti, Yazılım Teknolojileri, İleri Robotik, Nanoteknoloji ve Malzeme Bilimi, Siber Güvenlik, Yapay Zeka, Mobil Uygulama, Enerji Teknolojileri, Havacılık ve Uzay Teknolojileri derslerine ilişkin eğitimler verilmektedir. Verilen eğitimlerden biri de “Tasarım ve Üretim”dir.

Okuyuculara sunulan bu kitap Deneyap Teknoloji Atölyeleri kapsamında ortaokul öğrencilerine eğitim verecek eğitmenler için hazırlanan Tasarım ve Üretim Dersi Öğretim Programını içermektedir. Ancak kitabın tamamı ortaokul seviyesinde Tasarım ve Üretim eğitimi vermek isteyen tüm kurum, kuruluş ya da eğitmenlerin kullanımına hizmet etmek için hazırlanmıştır.

Tasarım ve Üretim dersi eğitimin içeriği, öğrencilerin Tasarım Odaklı Düşünmenin temel bileşenlerini kazanmalarına yönelik tasarlanmış olup, eğitime aktif olarak katılanlar, gerçek hayatta karşılaştığı problemleri fark etme ve zorluklara insan merkezli bir bakış açısıyla yaklaşma, tasarım odaklı düşünme becerisinin temel süreçlerini dikkate alarak, yaratıcı çözümler tasarlama, ekip çalışmasını önemseme ve etkin bir şekilde işbirliği yapma, tasarım ve üretim sürecinin tekrarlı, hata yapılarak öğrenilen bir süreç olduğunu benimseme, kağıt üzerinde yaptığı iki boyutlu tasarım çözümlerini üç boyuta taşıyabilme ve geliştirebilme, malzeme ve imalat yöntemi bilgisine sahip olma, uygun malzeme ve yöntemi seçebilme ve uygulayabilme gibi becerileri kazanır. Tasarım ve Üretim dersi, yoğunluklu olarak ekip çalışması içerir. Tasarım Odaklı Düşünmede ekip çalışması yaratıcılığı destekler ve var olan probleme farklı bakış açıları ile çözüm üretmeyi sağlar. Derste farklı yetenek ve fikirlere sahip bireylerin, ortak bir hedefe ulaşmak için bir araya gelerek, var olan problem durumunu birlikte değerlendirmelerini, buna yönelik çözüm önerileri geliştirmelerini ve belirlenen çözümü uygulamalarını desteklemek önemlidir.

Deneyap Teknoloji Atölyelerinin eğitim modeli kapsamında programının ilk aşaması olan ve 12 hafta süren Tasarım ve Üretim Dersinin, ilk üç hafta İmalat Yöntemleri, İmalat Uygulamaları, CAD ve İmalat Uygulaması konularını kapsayan Temel Uygulama becerilerinin kazanıldığı etkinlikleri kapsamaktadır. Dördüncü ve sekizinci haftalar Tasarım Odaklı Düşünme becerilerinin kazanıldığı haftalardır. Dokuzuncu ve on birinci haftalar arası Üretim aşamasını içerir. On ikinci haftada tüm öğrenciler ekip arkadaşlarıyla birlikte geliştirdikleri projelerin sunumlarını yaparlar ve ürünlerin sergilenmesi ile süreç tamamlanır