İlkokulda cebir öğretimi


Creative Commons License

İşler Baykal I.

İlkokul Matematik Öğretimi, Kamuran Tarım,Güney Hacıömeroğlu, Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.245-261, 2019

  • Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Mesleki Kitap
  • Basım Tarihi: 2019
  • Yayınevi: Anı Yayıncılık
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.245-261
  • Editörler: Kamuran Tarım,Güney Hacıömeroğlu, Editör

Özet

Erken yaşlarda cebir, “erken cebir” olarak da ifade edilmektedir. Bu ortaokul ve sonrasındaki cebirin erken yaşlarda öğretiminden çok farklıdır (Carraher, Schliemann, ve Schwartz, 2008). Erken cebir, “zengin bağlama sahip problem durumlarından inşa edilir,” “resmi gösterimleri [değişkenler için harflerin kullanımı gibi] adım adım ele alır” ve “erken matematikteki (dört işlem vb.) konuları sıkıca birbirine dokur” (Carraher vd., 2008, ss. 236- 237). Dolayısıyla erken cebir, işlenecek konulara ek bir konu olarak düşünülmemeli, öğrenci- lerin matematiği daha anlamlı öğrenebilmeleri için bir araç olarak ele alınmalıdır. İlgili literatürde de aritmetikle cebirin ayrı ele alınması yerine ilkokuldan itibaren aritmetiği cebirsel hale getirmenin öneminden bahsedilmiştir (Blanton & Kaput, 2003; Russell, Schifter, & Bastable, 2011). Bu bölümde bunu nasıl yapabileceğimiz dört ana başlık altında ele alınmıştır: Genelleştirilmiş aritmetik, eşitlik ve denklem, değişkenler ve fonksiyonel düşünme.1

Başlıklar hakkında daha detaylı bilgi için Blanton, Levi, Crites, & Dougherty, 2011’e bakınız.