2004. H-tipi ve A-tipi granitoyidlerin birlikteliğine bir örnek: Baranadağ ve Çamsarı granitoyidleri (Kaman, Kırşehir)’nin zirkon tipolojisi metodu ve jeokimyasal çalışmalarla karşılaştırılması


Köksal S., Köksal F., Toksoy-Köksal F., Göncüoğlu M. C.

1. Ulusal Jeokimya Sempozyumu, Bursa, Turkey, 18 - 21 November 2004, pp.40-0

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.40-0
  • Middle East Technical University Affiliated: Yes