Okul Bazlı Bütçeleme (OBB) Uygulamasının Okul Yöneticisi Görüşleri Doğrultusunda Okul Geliştirme İşlevi Açısından Değerlendirilmesi


BALKAR B., ÖZTUZCU R., AKŞAB Ş.

13thInternational Congress on Educational Administration, 10 - 12 Mayıs 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri