Birey-Temelli ve Grup-Temelli Süreçlerin Kaynaşımı: Aşırı Fedakâr Grup-Yanlısı Davranış Sergileme Eğilimini Yordama


ÖZDEMİR F., ÖZKAN T.

TÜRK PSIKOLOJI YAZILARI, vol.23, no.45, pp.78-93, 2020 (Peer-Reviewed Journal)