SEA SURFACE TEMPERATURE VARIABILITY IN THE EAST MEDITERRANEAN AND BLACK SEAS BETWEEN 1979-2021


Latif M. A. , Örek H., Salihoğlu B.

V. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, Trabzon, Turkey, 1 - 03 June 2022, pp.147-148

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.147-148
  • Middle East Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Sea surface temperatures have increased in the past few decades due to global warming. The heat content of the ocean waters has an important effect both on the dynamics and on marine life. In this study, we present the change in the sea surface temperatures (SST) of the Mediterranean and Black Seas for the period between 1979 and 2021. The ECMWF Era5 atmospheric data set for monthly averaged data with resolution of 0.25 X 0.25 degrees was used in this study. A least-square regression fit was used to evaluate the change for the 42-year period. It was found that the average SST increased by 1.59 ⁰C in the Mediterranean, or 0.0378 ⁰C/yr., and about 1.9 ⁰C for the Black Sea or 0.045 ⁰C/yr (Figure 1,2).
Key Words: Sea Surface Temperature (SST), East Mediterranean, Black Sea.

Deniz yüzey sıcaklığı (SST), son onyıllarda küresel ısınma nedeni ile artmıştır. Okyanus suyu ısı miktarı hem okyanus dinamiklerine hem de deniz canlı yaşamı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu çalışmada Karadeniz ve Doğu Akdeniz’de 1979 ve 2021 yılları arasındaki deniz yüzey sıcaklıkları değişimi sunulmaktadır. Çalışmada yersel çözünürlüğü 0.25 X 0.25 derece olan ECMWF Era 5 atmosferik veri seti kullanılmıştır. 42 yıllık zaman aralığı en küçük kareler yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuç olarak, deniz yüzey sıcaklıklarının (SST), Doğu Akdeniz’de, 1.59 ⁰C veya 0.0378 ⁰C/yıl ve Karadeniz’de 1.9 ⁰C veya 0.045 ⁰C/yıl arttığı bulunmuştur (Şekil 1,2).
Anahtar Kelimeler: Deniz Yüzey Sıcaklığı (SST), Doğu Akdeniz, Karadeniz.