Infertility Counseling


Creative Commons License

Seymenler S., Siyez D. M.

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, vol.10, no.2, pp.176-187, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 10 Issue: 2
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.18863/pgy.358095
  • Journal Name: Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.176-187
  • Middle East Technical University Affiliated: No

Abstract

Although infertility  is  not  a  life  threatening  health problem,  it  is  a  complex  life  crisis  that  has psychological,  physical,  economic and  social  effects  on  couples.  Infertile couples  are not  only confronted  with  a  medical  condition,  but  also have some emotional  experiences.  The feelings, thoughts  and  beliefs  of  infertile  couples  are  frequently  changing  as  a  result  of  being  infertile. Accordingly,  most  couples  may  need  an  infertility  counselor  who provides  the necessary  support with  their  knowledge and  experience.  In  this  context,  this  review  aims  to define the scope of developing  infertility  counseling  as  a  new  field. Keywords : Infertility, counseling,  infertility  counseling .

İnfertilite,  yaşamı tehdit  edici  bir  sağlık  sorunu  olmamasına rağmen,  çiftler  üzerinde  psikolojik, fiziksel,  ekonomik  ve sosyal  olarak  etkileri  olan  karmaşık  bir  yaşam  krizidir.  İnfertil  çiftler  sadece tıbbi bir  durumla karşı karşıya  kalmamakta,  aynı  zamanda  birtakım  duygusal  deneyimler  de  yaşamaktadırlar.  İnfertil  çiftlerin  duygu,  düşünce  ve  inançları  infertil  olmanın  sonucu  olarak  sıklıkla değişime  uğramaktadır.  Buna  bağlı  olarak  çoğu  çift,  bilgi  ve  deneyimleriyle  gerekli  desteği sağlayan infertilite  psikolojik  danışmanına  ihtiyaç  duyabilmektedir.  Bu  yazıda  yeni bir  alan  olarak  gelişmekte olan  infertilite  psikolojik  danışmanlığının  kapsamının  tanımla Anahtar  s özcükler : İ nması amaçlanmaktadır. nfertilite,  psikolojik  danışma,  infertilite  danışmanlığı .