Menderes Masifi Metasedimenter Kayalarının Çökelme Yaşı ve Kırıntı Kaynağının Zirkon Jeokronolojisi ile Çözümlenmesi ve Bunun Tetis Evrimindeki Anlam ve Önemi


BOZKURT E. , Gerdes A.

71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 23 - 27 Nisan 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri