REVISITING ALDO VAN EYCK’S CONCEPT OF THE IN-BETWEEN REALM


Creative Commons License

Özer T.

METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE = ODTÜ MIMARLIK FAKÜLTESI DERGIS, vol.40, no.1, pp.39-58, 2023 (AHCI)

Abstract

After the Second World War, approaches are developed to rehumanize

urban life and to establish relationships between things. This issue of

establishing relationships between things, which comes to the fore with the first post-war CIAM meeting in Bridgwater in 1947, remains relevant in the subsequent CIAM meetings and later in Team 10’s approaches.

This text argues that the relationship between things is handled

comprehensively with the concept of the in-between realm developed by Aldo van Eyck. Inspired by Martin Buber’s concept of the realm of the in-between and the leading avant-garde sources of the period, van Eyck develops the concept of the in-between realm, which provides a common ground for conflicting opposites to meet, interact and reconcile, and offers various forms of relationship. Drawing on the writings of van Eyck and Buber and related studies, the text touches on Buber’s concept, deals with van Eyck’s interpretation of this concept, and aims to reveal the multi-meaning of van Eyck’s concept of the in-between realm.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında, kent yaşamını yeniden insanlaştırmaya ve şeyler arasında ilişki kurmaya yönelik yaklaşımlar geliştirilir. 1947’de Bridgwater’da yapılan savaş sonrası ilk CIAM toplantısıyla gündeme gelen ilişkilenme meselesi, ilerleyen CIAM toplantılarında ve sonrasında da Team 10’in yaklaşımlarında güncelliğini sürdürür.

Bu metin, şeyler arasındaki ilişkinin, Aldo van Eyck’in geliştirdiği ara alan kavramıyla kapsamlı olarak ele alındığını iddia eder. Martin Buber’in ara alan kavramından ve dönemin önde gelen avangart kaynaklarından esinlenen van Eyck, çatışan zıtlıkların buluşması, etkileşime girmesi ve uzlaşması için ortak bir zemin sağlayan ve çeşitli ilişki biçimleri sunan ara alan kavramını geliştirir. Van Eyck ile Buber’in metinlerinden ve ilgili araştırmalardan yararlanan bu metin, Buber’in ara alan kavramına değinir, van Eyck’in bu kavramı yorumlayış biçimini ele alır ve van Eyck’in geliştirdiği ara alan kavramının çok anlamlılığını ortaya çıkarmayı amaçlar.