ANKARA KİLİNDE 18.5m DERİNLİĞİNDEKİ BİR KAZININ GERİ ANALİZİ: ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ


Çokça E., Aktaş T., Çalışan O.

zemin mekaniği ve geoteknik mühendisliğ 17.ulusal konferansı, İstanbul, Turkey, 26 - 28 September 2018, vol.2, pp.767-778

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 2
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.767-778
  • Middle East Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Otopark ihtiyacı ve yüksek arazi bedelleri nedeniyle şehir içinde yapılan temel kazılarında derinlikler her geçen gün artmaktadır. İnşaat mühendisliği tasarımının iki ana kuralı olan emniyet ve ekonominin derin kazı tasarımında optimum seviyede kullanılması; uygun sistem seçimi, seçilen sistemin ve özellikle zemin koşullarının gerçeğe yakın şekilde modellenmesi ile mümkün olmaktadır.  Bu durumda derin kazı analizlerinde zemin parametrelerinin seçimi kritik önem taşımaktadır. Plaxis programı ile aşırı sert killer içerisindeki derin kazıların analizlerinde, deplasmanların daha gerçekçi tahmin edilebilmesi için sertleşen zemin modelinin(HS) kullanılması önerilmektedir. Ancak sertleşen zemin modeli kullanılsa bile, Plaxis gibi temeli sonlu elemanlar metoduna dayalı yazılımlarla deplasmanların gerçeğe yakın olarak tahmini ancak analizlerde gerçekçi deformasyon modülü değerlerinin kullanılması ile mümkündür. Öte yandan örselenmemiş numune alımının oldukça zor olduğu sert killerde, laboratuvar deneyleri ile belirlenen deformasyon parametrelerinin kullanılması sonucunda elde edilen deplasman değerleri yerinde gerçekleşen değerlerin üzerinde kalabilmektedir. Bu çalışmada Ankara kilinde gerçekleştirilen, derinliği 18.5m’yi bulan bir kazı geri analiz yöntemi ile incelenmiştir. Aralıklı kazıklar ile tutulan sistem ankrajlarla desteklenmiş olup, oluşan deplasmanlar inklinometre ölçümleri ile kayıt altına alınmıştır. Kazının geri analizleri, plaxis programının 3 temel modeli olan MC, HS ve HSsmall modelleri kullanılarak yapılmıştır. Geri analizlerde belirlenen deformasyon modülünün SPT-N değerleri ile korelasyonu saptanarak Ankara kilinin davranışı tahmin edilmeye çalışılmıştır.