Katı Molibden Bileşiklerinin Elektrokimyasal İndirgenmesiyle Molibden Üretimi


ERDOĞAN M., Akpınar B., KARAKAYA İ.

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 2017 (Peer-Reviewed Journal)