Assessment of School Culture Based on the Views of School Librarians


Ekici S., Önal H. İ.

Bilgi Dünyası, vol.13, no.1, pp.138-164, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 1
  • Publication Date: 2012
  • Doi Number: 10.15612/bd.2012.172
  • Journal Name: Bilgi Dünyası
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.138-164

Abstract

Bu çalışma ile okul kütüphanelerinde görev yapan kütüphanecilerin görüşleri alınarak okul
kültürünün belirlenmesi hBu çalışma ile okul kütüphanelerinde görev yapan kütüphanecilerin görüşleri alınarak okul kültürünün belirlenmesi hedeflenmiştir. Araştırma örneklemini Türkiye’deki özel okul kütüphanelerinde çalışan ve Okul Kütüphanecileri Derneği’ne üye olan kütüphaneciler oluşturmaktadır. Hazırlanan anket ve ölçek, Okul Kütüphanecileri Derneği aracılığı ile üyelerine gönderilmiş, 15 farklı okuldan toplam 21 kütüphaneciden yanıt alınmıştır. Elde edilen bulgulardan, araştırma kapsamına giren okulların genel olarak “güçlü fakat geliştirilmesi gereken” kültür özelliklerine sahip olduğu tespit edilmiştir. Okul kütüphanelerinde çalışan kütüphanecilerin görüşlerine göre, okulların en güçlü olduğu kültür boyutu “etkili iletişim”, en zayıf olduğu kültür boyutu ise “demokratik yönetim ve katılım” dır. “Motivasyon” boyutunda vasat ve zayıf kültür özellikleri sergileyen okulların çokluğu dikkat çekicidir, fakat olumsuzluklara rağmen “örgütsel bağlılık” boyutunda güçlü özellikler sergilendiği tespit edilmiştir.edeflenmiştir. Araştırma örneklemini Türkiye’deki özel okul kütüphane
-
lerinde çalışan ve Okul Kütüphanecileri Derneği’ne üye olan kütüphaneciler oluşturmaktadır. Ha-
zırlanan anket ve ölçek, Okul Kütüphanecileri Derneği aracılığı ile üyelerine gönderilmiş, 15 farklı
okuldan toplam 21 kütüphaneciden yanıt alınmıştır. Elde edilen bulgulardan, araştırma kapsamı-
na giren okulların genel olarak “güçlü fakat geliştirilmesi gereken” kültür özelliklerine sahip olduğu
tespit edilmiştir. Okul kütüphanelerinde çalışan kütüphanecilerin görüşlerine göre, okulların en
güçlü olduğu kültür boyutu “etkili iletişim”, en zayıf olduğu kültür boyutu ise “demokratik yönetim
ve katılım” dır. “Motivasyon” boyutunda vasat ve zayıf kültür özellikleri sergileyen okulların çok-
luğu dikkat çekicidir, fakat olumsuzluklara rağmen “örgütsel bağlılık” boyutunda güçlü özellikler
sergilendiği tespit edilmiştir.