Inkjet-printed frequency-selective structures based on improvedarrangements of U-shaped resonators


ERIS O., İBİLİ H. , ERGÜL Ö. S.

European Microwave Conf. in Central Europe(EuMCE), 13 - 15 Mayıs 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri