EFFECTS OF OPENINGS ON COLLAPSE RISK OF INFILED RC BUILDINGS


AKANSEL V. H. , YAKUT A. , GÜLKAN H. P.

4. Uluslararası Deprem Mühendisliği Konferansı, 11 Kasım - 13 Ocak 2017