Katılım Düzeyi SeçenekSayısınınİncelenmesi: Optimal Katılım Düzeyi SeçenekSayısına İlişkin Bir Çıkarım - Analysis Of The Point Scale Range: An Inference On Optimal Point Scale Range


DOĞAN V., ÖZKARA B. Y. , YILMAZ C. , Torlak Ö.

İşletme Araştırmaları Dergisi, cilt.9, sa.1, ss.464-484, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 9 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2017
  • Doi Numarası: 10.20491/isarder.2017.254
  • Dergi Adı: İşletme Araştırmaları Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.464-484