Thermoreversible Gelation Behavior of PTMC PEG PTMC Triblock Copolymers


BAT E. , Grijpma D. W. , Feijen J.

10th European symposium on Controlled Drug Delivery, 2 - 04 Nisan 2008

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri