Temel eğitimde 21. yüzyıl becerilerinin sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre incelenmesi


Creative Commons License

Hamli D., Hamli S., Taneri P. O.

in: Current Debates on Social Sciences 4, Multidisciplinary Studies, Ceylan Alpaslan,Durmuş İlhami,Çeçen Salih, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.94-107, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Bilgin Kültür Sanat Yayınları
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.94-107
  • Editors: Ceylan Alpaslan,Durmuş İlhami,Çeçen Salih, Editor

Abstract

Sürekli değişen ve küreselleşen günümüz dünyasında iletişim araçlarının çeşitliliğinin artması

ve hızla gelişmelerinin etkisi ile coğrafi bölgeler arasındaki fiziksel mesafeler aynı kalmakla birlikte

insanlar birbirine yakınlaşmakta ve kültürler arası etkileşim hızlanmaktadır. Bu durum toplumlarda

kabul gören değerleri, alışkanlıkları, gelenek ve göreneklerin yanı sıra yaşanan krizleri ve sorunları da

etkilemektedir. Bireyler bilimin doğasına, hızla değişen ve gelişen dünyaya, iklime, politik ve ekonomik

koşullara uyum sağlamak adına eski ile yeni öğretileri, verili kültürel kodları karşılaştırmak, eleştirmek,

yeniden düşünmek ve aralarından en uygun olanlarını seçerek hayatta kalmak, başarılı olmak ve birlikte

barış içinde yaşayabilmek için sürekli mücadele etmek durumundadır. Dolayısıyla toplumun bireylerin

sahip olmasını beklediği bilgi, beceri, yeterlilikler, tutum ve değerler de değişmektedir.

Bir toplumun refah düzeyi, iyi yetişmiş insan gücüne, iyi yetişmiş insan gücüne sahip olmak

ise nitelikli eğitime erişimde toplumdaki tüm bireylere, eşit ve adil imkânların sunulmasına bağlıdır.

Ancak eğitimdeki ilerlemeler bilim ve teknolojinin hızına ayak uyduramadığında toplumsal, ekonomik

ve politik sorunlar ortaya çıkmaktadır.