SEISMIC BEHAVIOR OF SEMI-PRECAST CONCRETE SHEAR WALLS


Golnesa Karimi Z., BİNİCİ B. , CANBAY E.

4. Uluslarası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, 11 - 13 Ekim 2017