Biopolymers in Tissue Engineering and Regenerative Medicine


HASIRCI V. N. , ALAGÖZ A. S. , DURSUN T., BEKTAŞ C. , HASIRCI N.

8th European Symposium on Biopolymers, 16 - 18 Eylül 2015

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri