Ortaokul öğrencileri için okul iklimi ölçeği: Türkçe formun geçerlik ve güvenirlik çalışması.


ATİK G., GÜNERİ O.

XII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Turkey, 8 - 11 September 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey