Multi-Level Analysis of Public Services and Citizen Satisfaction: The Case of Turkey


Creative Commons License

Çınar S. K. , Kose T.

Ekonomik Yaklaşım, vol.30, no.110, pp.25-53, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 30 Issue: 110
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.5455/ey.17001
  • Journal Name: Ekonomik Yaklaşım
  • Journal Indexes: EconLit
  • Page Numbers: pp.25-53
  • Middle East Technical University Affiliated: Yes

Abstract

This article explores the factors affecting citizen satisfaction with public services for the Turkish case.
By developing an index for citizen satisfaction and employing multi-level analysis to quantify the determinants
of satisfaction; this article incorporates individual, household and local level explanatory variables. The
empirical analysis is based on Life Satisfaction Survey of Turkish Statistical Institute, which is conducted in
2013 with 190,000 participants. While many factors account for citizen satisfaction, the article reveals that
education level, interest in politics, and religiosity are the primary determinants of satisfaction from public
services. The article maintains that with higher levels of educational attainment and political interest, people
tend to have lower satisfaction levels. On the other hand, religious people tend to hold higher satisfaction
levels with public services.

Bu çalışma vatandaşların kamu hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti etkileyen faktörleri Türkiye örneği için araştırmaktadır. Memnuniyet düzeyinin belirleyicilerini ortaya çıkarmak için memnuniyet endeksi geliştiren ve çok düzeyli analiz kullanan bu çalışma; bireysel, hanehalkı, yerel düzeylerdeki açıklayıcı değişkenleri bir araya getirmektedir. Ampirik analizler, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2013 yılında yapılan ve 190,000 civarında katılımcı içeren Yaşam Memnuniyeti Anketi verilerine dayanmaktadır. Vatandaş memnuniyetini etkileyen birçok faktör olsa da, bu makale kamu hizmetleri memnuniyetinin öncül belirleyicilerinin eğitim seviyesi, siyasete ilgi ve dindarlık seviyesi olduğunu ortaya koymaktadır. Eğitim seviyesi ve siyasete ilgisi yüksek vatandaşların kamu hizmetlerinden daha az memnun oldukları görülmektedir. Öte yandan dindarlık seviyesi arttıkça kamu hizmetlerinden duyulan memnuniyet de artmaktadır.