To Project on a Sustainable Future in Ankara: Selected Works from METU Architectural Design Studios


Creative Commons License

Bilsel F. C.

DOSYA, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Süreli Yayını, no.49, pp.64-77, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

At the METU Department of Architecture, various design problems focusing on Ankara are studied in the design studios, at present as it has been in the past, with an educational approach that incorporates research into the design process of the built environment. Principles of sustainability have been integrated in the learning outcomes of the theoretical and applied courses in the architectural education curriculum in the last decade. Ecological approaches in urbanism and architecture have emerged as a paradigm in the definition of the architectural design studios in the recent years in particular. In this article, the projects of the second, third and fourth year studio works that were conducted in Ankara in the 2020-2021 academic year are briefIy introduced. In the second part of the article, the studio works that the three groups developed in the selected areas in Ankara are presented by the studio instructors. 

ODTÜ Mimarlık stüdyolarında geçmişte olduğu gibi bugün de Ankara üzerine çok çeşitli proje konuları çalışılmakta, mimari tasarım stüdyoları, yapılı çevrenin tasarımının araştırma ile bütünleşen bir tasarım araştırması süreci olarak kurgulandığı bir eğitim yaklaşımıyla yürütülmektedir. Yapılı çevrenin üretiminde sürdürülebilirlik ilkeleri mimarlık eğitiminde öğrenim çıktıları, kuram ve uygulama derslerinde işlenen konular arasında yer almaktadır. Kente doğal ekosistemlerin ve yapılı çevrenin bir arada oluşturduğu bir bütün olarak yaklaşan ekolojik şehircilik ve mimarlık yaklaşımlarının ise mimari tasarım stüdyolarında geliştirilen proje konularının kurgusunda son yıllarda bir paradigma olarak öne çıkmaktadır. ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde Ankara üzerine gerçekleştirilen projeleri konu alan bu sunuş yazısında, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfIarda Ankara üzerine gerçekleştirilen proje çalışmaları tanıtılmakta; Arch 401 Mimari Tasarım Stüdyosu’nda üç stüdyo grubu tarafından Ankara’da seçilen alanlarda ekoloji temaları çevresinde gerçekleştirilen çalışmalar stüdyo yürütücüleri tarafından aktarılmaktadır.