Enantioselective synthesis of 2 indolyl 1 nitro derivatives


Kanberoğlu E., TANYELİ C.

252nd ACS National Meeting in Philadelphia, 21 - 25 Ağustos 2016 identifier

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri