Tasarım Öğrenimi Seviye 1 ve 2’de Yer Alan Dinamik Kullanıcı Grupların Bilinç Analizi ve Yeni Kullanım Kılavuzu Geliştirilmesi Süreci


Creative Commons License

GÜRSU H.

3. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2018, pp.321-340

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.321-340

Abstract

change at the same level in response to the dynamic requirements of the digitalizing and everchanging

information age. The importance of design is increasingly observed in the process

development and process of perception in basic learning level. On the other hand, any

shortage or a problem to the objective information source of the new user groups who have

gained the expectation of rapidly reaching the information or the problems create serious

results. Any casualties in the process of accessing to this information; increases the

indifference, disappointment and it also main cause to loss of attention and interest. It is

another fact that the observed problems have also affected the success of the university

performance by the fact that problems started with the failure to achieve the targeted level of

entry into the basic education.

Formal education model formed by traditional methods; It is also known that individuals who

are formed in an education model that is constantly changing but not developed he should be

free from these habits. But that it is a real problem of adapting to programs such as design

education which requires a different thought structure. In our age, it may vital to inform the

candidates in the correct time, form and methodology where transition stages proceed from

education to learning.

Within the framework of variable learning codes, this study aims to redefine basic professional

design terminology. It's meaning to work on the “concepts and codes” within the framework of

today's needs. It must have to clarify the evaluation methods and principles used in this level

and has to adopt the critical stage in the education process. Introduction to the design of the

project covers the discovery of an information reference guide that can be used by all

individuals who take courses with studio / project and similar content.

In the second half of 2016, these research project started with a control group. The research

was targeting the data basic collection methodology of which was used in order to reveal the

basic principles that the design students lived, watched and willing know in the project

planning, project management processes, project presentation and project evaluation stages.

Main purpose of these research is to enhance the planning process of a new user guide for

the 1 & 2 level students. The collected data in research which is determined by the empirical

results where these studies with different user groups has been shaped the new manual.

In the last stage; within content of this study user satisfaction analysis was performed on the

product guide prepared. Finally, the research paper is also covered the methodology which

includes processes and results.

Keywords; Design Education, Studio Courses, Student Expectations, Project Management

Processes

Dijitalleşen ve sürekli değişen bilgi çağının dinamik gereklerine karşı, aynı düzeyde

değişmeyen geleneksel temel tasarım kavramlarına ve kodlarına ulaşım ironik bir şekilde

zorlaşmaktadır. Tasarım temel seviye öğrenimdeki süreç gelişimi ve süreç algısında hala

sıkıntılar yaşandığı giderek artan bir şekilde gözlemlenmektedir. Diğer taraftan günümüzde

bilgiye hızla ulaşma beklentisi/alışkanlığı kazanmış yeni kullanıcı gruplarının nesnel bilgi

kaynağına ve bu bilgiye ulaşım sürecindeki sorunsallar; öncelikle ilgisizlik ve meslekten

kopmaları artırmaktadır. Gözlemlenen problemlerin, temel mesleki öğretime girişte hedeflenen

düzeyi yakalanamaması ile başlayan sorunların katlanarak üniversite başarı grafiğini de

etkilediği bir başka gerçeğimizdir.

Geleneksel yöntemlerle biçimlenen ülkemizde yaygın örgün eğitim modeli; bilinen çözümleri

yinelemeğe, kısa dönem hafıza yetileri geliştirmeğe ve çoğu kez anlamlara değil çözüm

yöntemlerine odaklanmayı hedefleyen bir eğitim sürecidir ve sürekli değişen ama gelişmeyen

bir eğitim modelinde biçimlenmiş bireylerin bu alışkanlıklardan arınıp farklı bir düşünce yapısı

gerektiren tasarım öğrenimi gibi programlara kolay uyum sağlayamama sorunsalı olduğu da

bilinmektedir.

Geçiş seviyesi kabul edilen başlangıç düzeyinde ve “eğitimden” “öğrenmeye” geçiş

süreçlerinde adayların doğru zaman, biçim ve yöntem ile bilgilendirilmeleri çağımızda çok

yaşamsal durmaktadır. Bu çalışma değişken eğitim kodları çerçevesinde “ürün tasarımına

giriş 1 ve 2. sınıf düzeyinde” kullanılan temel mesleki tasarım terminolojisini ve ihtiyaç duyulan

“kavram ve kodları” günümüz ihtiyaçları çerçevesinde yeniden belirlemeyi, bu seviyede izlenen

değerlendirme yöntemlerini ve prensiplerini netleştirmeyi ve eğitim sürecindeki kritik aşama

kabul edilen tasarımına giriş stüdyo/proje ve benzeri içerikli dersleri alan tüm bireylerin

kullanabileceği bir bilgi başvuru kılavuzunun ortaya çıkarılmasını kapsamaktadır.

2016 yılında ilk kontrol grubu ile başlayan çalışma içinde; proje planlama, proje yönetim

süreçleri ile proje sunuş ve proje değerlendirme aşamalarında tümünde tasarım öğrencilerinin

yaşaması, izlemesi ve bilmesi gereken temel esasları ortaya çıkarmak için hazırlanan anket

ile veri toplama yöntemi kullanılmıştır. Farklı kullanıcı grupları ile yapılan bu çalışmalar

sonucunda ortaya çıkan ampirik sonuçların belirlediği temel ihtiyaçlara yönelik bir genel amaçlı

“kullanım kılavuzu” biçimlenmiştir. Son aşamada ise; hazırlanan “ürün” kılavuz üzerinde

kullanıcı memnuniyeti analizi yapılmıştır. Bu çalışma içeriği; kullanılan yöntem, süreçleri ve

ortaya çıkan sonuçları ile sonuç ürünü kapsamaktadır.

Anahtar kelimeler; Tasarım Eğitimi, Stüdyo dersleri, Öğrenci Beklentileri, Proje yönetimi

süreçleri