The Effect of PDMS Nanophase Surface Topography on Cellular Proliferation


MİMİROĞLU D. , YANIK T. , ERCAN B.

24. Uluslararası Biyomedikal Bilim ve Teknoloji Sempozyumu (BIOMED), 17 - 20 Ekim 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri