Güvenpark 1. derece doğal sit alanına ilişkin hazırlanan 1/5000 koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 koruma amaçlı uygulama imar planına yönelik iptal davası


Akkar Ercan Z. M.

Ankara 16. İdare Mahkemesi, pp.87, Ankara, 2021

  • Publication Type: Expert Report / Expert Report
  • Publication Date: 2021
  • City: Ankara
  • Middle East Technical University Affiliated: Yes