Consumer Health Wearables: A Road Map for Future Sport Science Research


Kuru H.

20.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 28 November - 01 December 2022, pp.35-36

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.35-36
  • Middle East Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Introduction

Consumer wearables can provide users with personalized health and health behaviour data, which could assist with self-monitoring and behaviour change interventions. Consumer wearables include wrist-worn devices such as activity trackers and smartwatches. The global smartwatch market was at 68.59 million units in 2020 and is expected to reach 230.30 million units by 2026. 

 

Aim of the Study

This study aims to understand the trends in the design and features of smartwatches to enlighten a road map for future sport science research. 

 

Method

Eighteen smartwatches (8 Apple and 10 Samsung) produced by two major brands introduced to the market over the last ten years were studied in terms of three components; design (screen size, display quality, and battery), sensors (optical heart rate, temperature, etc.), and features (fitness, wellness, and health). 

 

Results

The results showed there have been important advancements in the design of smartwatches. 

 

In addition, the number of sensors in smartwatches has increased from two to seven in the last ten years. 

 

In the last five years, while fitness features have essentially remained the same, wellness and health features have evolved in both brands. The wellness features sleep track and sleep score are now found in both brands; however, only Samsung has added body composition measurement and stress monitoring. Regarding health features, both brands offer electrocardiogram (ECG), blood oxygen saturation, and fall detection, but only Samsung has included blood pressure monitoring. 

 

Conclusion

In summary, the improvements in screen and display functions could change the means of interaction and might become a practical tool to facilitate health education.

 

The improvements in smartwatch design may allow brands to install advanced sensors on smartwatches, which may also increase the reliability of measurements. 

 

The trend indicates that smartwatches are becoming a healthcare instrument. In short, they could allow us to conduct interventions in various fields ranging from behavioral studies to healthcare in sport science.

 

Giriş

Tüketici için giyilebilir sağlık teknolojisi ürünleri, kullanıcılara kendi kendini izleme ve davranış değişikliği müdahalelerine yardımcı olabilecek kişiselleştirilmiş sağlık ve sağlık davranışı verileri sağlayabilmektedir. Tüketici için giyilebilir ürünler, aktivite monitörleri ve akıllı saatler gibi bileğe takılan cihazları içerir. Küresel akıllı saat pazarı 2020 yılında 68,59 milyon adet iken bu rakamın 2026 yılına kadar 230,30 milyon adede ulaşması bekleniyor.

 

Çalışmanın amacı

Bu çalışma gelecekteki spor bilimi araştırmaları için bir yol haritası göstermek için akıllı saatlerin tasarım ve özelliklerindeki eğilimleri anlamayı amaçlamaktadır.

 

Yöntem

Son on yılda piyasaya sunulan iki büyük markanın ürettiği on sekiz akıllı saat (8 Apple ve 10 Samsung), üç bileşen açısından incelenmiştir; tasarım (ekran boyutu, görüntü kalitesi ve pil), sensörler (optik kalp atış hızı, sıcaklık vb.) ve özellikler (fiziksel uygunluk (fitness), zindelik ve sağlık).

 

Bulgular

Sonuçlar, akıllı saatlerin tasarımında önemli ilerlemeler olduğunu göstermiştir. Ayrıca son on yılda akıllı saatlerdeki sensör sayısı ikiden yediye çıkmıştır.Son beş yıl incelendiğinde, akıllı saatlerin fiziksel uygunluk özellikleri temelde aynı kalırken, her iki markada da zindelik ve sağlık özellikleri gelişmiştir. Zindelik özelliklerinden uyku takibi ve uyku skoru artık her iki markada da bulunmaktadır; ancak, yalnızca Samsung, vücut kompozisyonu ölçümü ve stres izlemeyi özellikleri arasına eklemiştir. Sağlık özellikleri ile ilgili olarak, her iki marka da elektrokardiyogram (EKG), kan oksijen doygunluğu ve düşme algılama sunmaktadır, ancak yalnızca Samsung kan basıncı izleme özelliğini dahil etmiştir.

 

Sonuç

Özetle, ekran ve görüntüleme işlevlerindeki gelişmeler, akıllı saatlerin etkileşim şeklini değiştirebilir ve bu gelişmeler akıllı saatleri sağlık eğitiminde kullanışlı bir araç haline getirebilir.

 

Akıllı saat tasarımındaki gelişmeler, üretici şirketlerin akıllı saatlere daha gelişmiş sensörler eklemesine olanak tanıyabilir ve bu da ölçüm verilerinin güvenilirliğinin artırılmasını sağlayabilir.

 

Gelişmelere bakıldığında akıllı saatlerin artık bir sağlık aracı haline geldiği gözlemlenmektedir. Kısacası, akıllı saatler spor biliminde davranışsal çalışmalardan sağlık hizmetlerine kadar çeşitli alanlarda müdahale programları geliştirilmesindeki önemi artmaktadır.