Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Kriz Sırası ve Sonrasındaki Trendleri Açıklamakta Güvenli Liman Faktörü ve Finansal Şokların Boyutunun Önemi Türkiye Örneği


CÖMERT H., ÇOLAK S.

Anadolu International Conference in Economics, Turkey, 19 - 21 June 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey