Sahi, Inovasyon Neden Bize Bu Kadar Uzak?


Gürsu H.

Destek Yayınları, İstanbul, 2014

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2014
  • Publisher: Destek Yayınları
  • City: İstanbul

Abstract

21. yüzyıla girerken günümüz insanının değişmeyen ortak hedefi

yaşam kalitesini yükseltmek. Bütün açılımlar ve ortaya konan tüm

gayretlerin merkezinde daha iyi bir yaşam kalitesine ulaşma ve sürdürme

hedefinin yer aldığını söylemek, umarım abartılı olmaz.

Artık insan için yaşam kalitesini yükseltmenin daha kolay ve ulaşılabilir

bir yolu da yaşamın ortaya çıkardığı problemlerden olabildiğince

kaçma becerisinde ve gündelik problemlerini dışarıdan hizmet

alarak çözme eğilimde saklı. Teknolojiyi en üst düzeyde kullanarak

sorunlarını çözmek ve yaşam kalitesini artırmak için çaba sarf eden

günümüz tüketicisi, bu rahat düşkünlüğü içinde problem çözme becerisini

de yitirmeye başladığını bir şekilde göz ardı etme eğilimini

sürdürüyor. Halbuki artan tüketim talebi her gün yeni ürün, hizmet

ve pazarlama yöntemlerinin ortaya çıkmasına neden olmakta.

Bu talep artışının ana kaynağı ise insanın doymak bilmeyen kalite

beklentisi. Daha problemsiz ve daha kaliteli bir yaşam, ulaşım, eğitim

ve sağlık hizmeti almayı hedefl eyen günümüz tüketicisi, tüm bu

hizmetleri anında, kaliteli ve ucuz, sürdürülebilir hatta kişiye özel

çözümler şeklinde talep etmeyi bir yaşam kalite göstergesi olarak algılıyor

ve bu hizmetlerin de yeniden tanımlanması çoğu kez yaratıcı

ve yenilikçi çözümler gerektirdiği için karşımıza problem çözme yeteneğine

sahip bir yaratıcı güce karşı artan ihtiyaç çıkıyor.