Dışbükey Bir Köşedeki Sıvı Film Akışının Modellenmesi


AKDAĞ O., AKKUŞ Y., DURSUNKAYA Z.

21. Ulusal Isı Bilimi Ve Tekniği Kongresi, Turkey, 13 - 16 September 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey