Dışbükey Bir Köşedeki Sıvı Film Akışının Modellenmesi


AKDAĞ O., AKKUŞ Y., DURSUNKAYA Z.

21. Ulusal Isı Bilimi Ve Tekniği Kongresi, Türkiye, 13 - 16 Eylül 2017

  • Basıldığı Ülke: Türkiye