DAVRANIŞSAL İKTİSAT VE DÜRTME: SAĞLIK POLİTİKALARI ÖZELİNDE BİR İNCELEME


Creative Commons License

Serim H., Küçükşenel S.

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.38, sa.3, ss.531-559, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 38 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.17065/huniibf.658117
  • Dergi Adı: Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.531-559

Özet

Bu çalışma, temel davranışsal iktisat dürtme yöntemlerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının geliştirilmesi için kullanılabileceğini göstermektedir. Bu amaçla öncelikle insanların sıklıkla sınırlı rasyonalite, sınırlı otokontrol veya sınırlı bencilliğe tabi olduğunu ortaya koyan davranışsal iktisat çalışmaları incelenmiştir. Daha sonra bu tarz rasyonel davranış varsayımından sapmaların sağlık davranışı üzerindeki etkileri belirlenmiştir. Son olarak, eğitsel müdahale ve ikna etme, ortamı yeniden yapılandırma ve taahhüt mekanizmaları oluşturma gibi dürtme yöntemlerinin obezite hastalığının önlenmesinde kullanılabileceği gösterilmiştir.

This study shows that basic behavioral economics nudging methods can be used to develop healthy lifestyle behaviors. For this purpose, first, behavioral economics studies revealing that people are often subject to bounded rationality, bounded self-control or bounded self-interest are examined. Second, the effects of these biases on health behavior are identified. Finally, we show that nudging methods such as educational intervention and persuasion, restructuring the environment and creating commitment mechanisms can be used in the prevention of obesity disease.