“ONLAR KALSIN, BİZ GİDİYORUZ!” BİRLEŞİK KRALLIK BAĞIMSIZLIK PARTİSİ’NİN SÖYLEMLERİNDE POPÜLİZM VE AVRUPA ŞÜPHECİLİĞİ


Özbey E. E. , Şenyuva Ö.

Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, vol.20, no.Brexit Özel Sayı, pp.119-153, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 20 Issue: Brexit Özel Sayı
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.32450/aacd.978793
  • Journal Name: Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index
  • Page Numbers: pp.119-153
  • Keywords: Populism, Populist Right Parties, Euroscepticism, Brexit, European Union

Abstract

This paper sets out to empirically assess the ways in which the United Kingdom
Independence Party (UKIP) and the long-time party leader Nigel Farage framed
the issues concerning the European Union (EU) as a political actor and European
integration as an idea or a process in their rhetoric prior to the Brexit referendum. It
uses the ideational approach to the concept of populism, which has been gaining
growing prominence in the populism literature in recent years. The frame analysis of
all textual documents which were shared on behalf of the UKIP and Farage on the
Partys official website between 2013 and 2015 identifies the discursive frames
through their constitute elements (diagnosis, prognosis, motivation) and under four
thematic dimensions (political, economic, cultural, legal) while categorizing all of the
actors that are addressed in the rhetoric under the dichotomy of Us versus Them.
In conclusion, the article reveals that the EU is the most-referred actor under the
Them category and that the European integration is addressed through three
master frames: Costs/Benefits of EU Membership, National Sovereignty, and British
Identity.

Bu makale, Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi'nin (UKIP) ve partiye uzun süre
liderlik eden Nigel Farage’ın Brexit referandumu öncesi söylemlerinde bir siyasi
aktör olarak Avrupa Birliği’ne (AB) ve bir fikir ya da süreç olarak Avrupa
bütünleşmesine ilişkin konuları nasıl “çerçevelediğini” son yıllarda popülizm
literatüründe giderek ağırlık kazanan fikirsel kavramsal yaklaşım bağlamında
ampirik olarak değerlendirmeyi amaçlamaktadır. 2013 ve 2015 yılları arasında UKIP
ve Farage adına partinin resmi internet sayfasında paylaşılan tüm yazılı belgelerin
çerçeveleme analizi yaklaşımıyla kodlanmasıyla tamamlanan niteliksel içerik analizi,
çerçeveleri temel yapısal öğelerine (tanı, çözüm, amaç) ayırarak ve dört farklı tematik
boyutta (siyasi, ekonomik, kültürel, hukuki) tespit etmekte ve bahsi geçen tüm aktörleri
“Biz” ve “Onlar” ikili ayrımında kategorilere ayırmaktadır. Makale, söylemlerde
AB’nin “Onlar” kategorisinde en başta yer aldığını ve Avrupa bütünleşmesinin üç
ana çerçeve altında ele alındığını ortaya koymaktadır. Bu üç çerçeve, AB Üyeliğinin
Faydaları/Maliyetleri, Ulusal Egemenlik ve Britanya Kimliği olarak ortaya
çıkmaktadır.