Manyetik Rezonans Akım Yoğunluğu Görüntüleme için Darbe Dizisi Gürültü Analizi


Açıkgöz B. C., Sadıghi M., Şişman M., Eyüboğlu B. M.

TÜRKRAD 2019 Türk Radyoloji Derneği Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 08 November 2019, pp.1-7

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-7
  • Middle East Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Derin beyin uyarımı, transkranial doğru akım stimülasyonu, nöropsikiyatrik transkranial manyetik stimülasyon, aritmik genleşme odaklarının RF ablasyonunda olduğu gibi elektromanyetik uyarım teknikleri hem tanı hem de tedavi amaçlı klinik uygulamalarda sıklıkla kullanılmaktadır [1] ve [2]. Manyetik Rezonans Akım Yoğunluğu Görüntüleme (MRAYG), harici uygulanan akımın yarattığı manyetik akı dağılımının Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ile bulunması ve doku içerisindeki akım yoğunluğunun hesaplanması prensibine dayanan bir yöntemdir [3] ve [4]. Hesaplanan akım yoğunluğu ve ohmik iletkenlik dağılımı bilgileri kullanılarak doku içerisindeki elektriksel akım ve manyetik güç dağılımları hesaplanabilmektedir. Dolayısıyla, uyarım enerjisi ile dokunun etkileşimi hesaplanabilmekte olup yukarıda söz edilen klinik uygulamaların başarı ve verimliliklerinin arttırılabilmesi hedeflenmektedir.

 

MRAYG yönteminde temel prensip, MRG yöntemi ile elde edilen görüntülere harici akım uygulaması altında uygulanan akımın büyüklüğü ve süresi ile orantılı olarak eklenen faz terimlerinin bulunarak akımın indüklediği manyetik akı dağılımının hesaplanmasıdır [3]. MRAYG için önerilen Induced Current Nonlinear Encoding Spoiled Multi Gradient Echo (ICNE-SPMGE) MR darbe dizisinde, ICNE yöntemi ile okuma gradyanları boyunca akım uygulanabilir ve söz edilen faz terimlerinin büyüklüğü ve dolayısıyla elde edilen görüntülerdeki sinyal gürültü oranları (SGO) artmaktadır [5].  Ayrıca çoklu gradyan yankısı kullanılarak manyetik akı yoğunluğu görüntüleri farklı SGO seviyelerinde elde edilebilir. Bu görüntüler doğru katsayılarla ağırlıklandırılarak toplandığında ise daha yüksek SGO seviyesine sahip tek bir manyetik akı yoğunluğu görüntüsü elde edilebilir.

 

Bu çalışmada, farklı gevşeme sürelerine ( ve )  sahip dokuların görüntülenmesinde kullanılabilecek en iyi ICNE-SPMGE darbe dizisi parametrelerinin hesaplanması ve elde edilen görüntülerin gürültü seviyelerinin azaltılması amaçlanmıştır. Böylece, elektromanyetik uyarımın yapılacağı dokuya özel parametreler kullanılarak SGO seviyesi en yüksek iletkenlik ve akım dağılımı görüntülerinin elde edilmesi hedeflenmektedir.