Regresyon Model Parametrelerinin Belirsizliği Altında Tasarım Optimizasyonu için Etkileşimli Bir Yaklaşım


Özateş Gürbüz M., Köksal G., Köksalan M. M.

38. Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, Eskişehir, Turkey, 26 - 29 June 2018, pp.68

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.68
  • Middle East Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada, iki yanıtlı ürün ve süreç parametrelerinin tasarım optimizasyonu için, karar vericinin tercihlerini dikkate alan ve regresyon  ile  elde  edilen  yanıt  yüzey model   parametrelerine   bağlı   belirsizliği   gözeten   etkileşimli   bir   yaklaşım   geliştirilmiştir.  Bu   problemde amaç, yanıtlar arasındaki ortak varyansı ve yanıt ortalamalarının hedef değerlerine uzaklığını en aza indirecek ürün  ve  süreç  parametre  değerlerini    belirlemektir. Matematiksel   modellerde, tahmini   yanıt   varyansları ve   tahmini   yanıt   ortalamaları   için   deneysel   veriye dayalı ağırlıklı en az kareler regresyon modelleri gibi fonksiyonlar   kullanılmıştır.  Bu   modellerdeki   tahmin hataları çözüm kalitesini etkilemekte ve çözüm sürecinde bunun dikkate alınması gerekmektedir.  Karar verici ile etkileşim, sunulan aday çözümlerin güven, tahmin ve spesifikasyon bölgelerinin görselleri gibi çeşitli performans   değerlendirme   araçları   ile   desteklenmektedir. Bu sayede karar verici, her adımda aday çözümlerin kalitesi ve uygulamadaki performanslarına ilişkin  bilgi edinmektedir. Karar vericinin yönlendirmelerine göre takip edilen çözüm arama sürecine problem analisti dahil edilmiştir. Analist, her etkileşim basamağında, karar vericinin sözlü tercih bilgilerini operasyonel denklemlerle destekleyerek   çözüm   uzayını   sistematik   bir   şekilde tarar ve  karar  vericinin  tercihlerine  uyumlu  olabilecek seçenekleri  bulup  karar  vericiye  sunar.   Bu süreç, karar verici için tatminkar bir çözüme ulaşılana kadar devam eder. Çalışmada geliştirilen yaklaşım literatürde sıkça kullanılan bir örnek problem üzerinde gösterilmiştir.