How Drivers’ Risk Perception Changes While Driving on Familiar and Unfamiliar Roads: A Comparison of Female and Male Drivers


Creative Commons License

Budak N. , Öztürk İ. , Aslan M., Öz B.

Trafik ve Ulaşım Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.1, pp.39-48, 2021 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.38002/tuad.866934
  • Title of Journal : Trafik ve Ulaşım Araştırmaları Dergisi
  • Page Numbers: pp.39-48

Abstract

Road safety is the result of the interaction between human, vehicle, and environment-related factors. Road familiarity, as a human- and environment-related factor in road safety, was investigated in the present study. More specifically, the main aim of the current study is to investigate the subjective risk evaluations of drivers on familiar and unfamiliar roads. A total sample of 479 drivers, 278 males and 201 females, participated in the present study, and filled out the demographic information questionnaire and Risk Perception Inventory. The results showed that drivers evaluated risk as higher when driving on an unfamiliar road as compared to driving in a familiar road. Moreover, females reported a higher risk perception level than males on both familiar and unfamiliar roads. As a result, familiarity with the road was evaluated as an essential factor in the risk evaluation of drivers. The results were discussed with regard to their implications for road safety in light of the relevant literature.

Yol güvenliği, insan, araç ve çevre ile ilgili faktörler arasındaki etkileşimin bir sonucudur. Bu çalışmada, yol güvenliğinde çevre ile ilgili bir faktör olarak yol aşinalığı araştırılmıştır. Bu çalışmanın temel amacı, sürücülerin aşina oldukları ve olmadıkları yollardaki öznel risk algılarının incelenmesidir. Çalışmaya 279 erkek ve 201 kadın olmak üzere toplam 480 sürücü katılmıştır. Katılımcılar demografik bilgi formunu ve Risk Algısı Envanteri’ni doldurmuştur. Sonuçlar, sürücülerin aşina olmadıkları yollarda araç kullanmayı aşina oldukları yollara göre daha riskli algıladıklarını göstermiştir. Ayrıca, kadın sürücüler hem aşina oldukları hem de aşina olmadıkları yollarda erkek sürücülere göre daha yüksek risk algısı raporlamışlardır. Sonuç olarak, yola aşinalık, sürücülerin risk değerlendirmesinde önemli bir faktör olarak değerlendirilmiştir. Sonuçlar, ilgili literatür ışığında karayolu güvenliği üzerindeki etkileri ile tartışılmıştır.